Samfunnet er helt avhengig av dyktige flygeledere, som sørger for at du og jeg kommer oss trygt frem når vi flyr.


Denne testen vil utfordre deg innen fire egenskaper som er viktige for en flygeleder: Tallforståelse, lytteevne, logisk sans og fokus.